Jak dobrze ubezpieczyć dziecko na obóz i kolonie?

Dzieciom często przytrafiają się drobne urazy, a na obozach i koloniach o nie łatwo. Niezależnie od polisy kupionej przez organizatora, warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie  na wyjazd potomka.

W przypadku wyjazdu zagranicznego organizator wyjazdu ma obowiązek zapewnić dzieciom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia. Takie ubezpieczenie często nie jest wystarczające. Polisy wybierane są wedle klucza cenowego, toteż w razie konieczności uruchomienia polisy może się okazać, że sumy ubezpieczenia były zbyt niskie i nie wystarczą do pokrycia kosztów leczenia.

Najważniejsze są koszty leczenia

W przypadku wyjazdów zagranicznych najważniejszą częścią składową polisy jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Organizator musi wprawdzie zapewnić uczestnikom obozu czy kolonii poza Polską to ubezpieczenie, ale ważne jest, żeby suma ubezpieczenia była odpowiednio wysoka i wystarczyła na pokrycie wszystkich wydatków związanych z nagłym zachorowaniem czy nieszczęśliwym wypadkiem.

Dzieci i młodzież przeważnie wyjeżdżają do państw UE, gdzie honorowana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), zapewniająca dostęp do świadczeń medycznych, które są refundowane w danym kraju. Mimo EKUZ, ubezpieczenie kosztów leczenia nie powinno być pomijane, gdyż nie wszędzie i nie w każdym przypadku można liczyć na nieodpłatne usługi medyczne.

Co daje polisa NNW?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) stanowi popularne zabezpieczenie przed skutkami finansowymi wypadków. W razie złamania nogi czy skręcenia kostki zakład ubezpieczeń wypłaca określoną w warunkach ubezpieczenia kwotę, której wysokość zależy zazwyczaj od sumy ubezpieczenia i określonego procentowego uszczerbku na zdrowiu. Czyli jeśli suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, a uszczerbek został określony na 5 proc., to klient otrzyma 500 zł. Suma ubezpieczenia wpływa zasadniczo na wysokość składki i oszczędność może się zemścić, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, gdyż wypłata od ubezpieczyciela będzie iluzoryczna.

Polisa NNW może zawierać także dodatkowe elementy, które ułatwiają życie po wypadku,jakie jak świadczenie szpitalne (odszkodowanie za pobyt w szpitalu), pomoc assistance czy zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

 

Świadczenia z polis NNW się sumują

Jeśli dziecko ma kilka polis NNW, np. w ubezpieczeniu szkolnym, mieszkania itp., czy mają kartę Euro26 albo Planetę Młodych, to z każdej polisy może otrzymać świadczenie. W każdym przypadku jednak ubezpieczyciel może ten sam uszczerbek na zdrowiu określać w różnych procentach. Np. w jednym towarzystwie złamanie ręki może być uznane za 4  proc. uszczerbku na zdrowiu, w innym na 5 proc., a jeszcze w innym na 7 proc.

Dzieci mają zwykle szkolną polisę NNW, za którą rodzice zwykle płacą we wrześniu, po pierwszych wywiadówkach, na których się o tym ubezpieczeniu przypomina. Obecnie to ubezpieczenie działa nie tylko w szkole i nie w trakcie roku szkolnego. Najczęściej ważne jest ono 24 godziny na dobę w ciągu całego roku niezależnie od miejsca, w którym jest dziecko. Zatem taka polisa przyda się też wtedy, gdy dziecko wyjeżdża na obóz czy kolonie. Na wszelki wypadek jednak przed wyjazdem warto upewnić się w warunkach ubezpieczenia, kiedy działa ochrona, jakie aktywności obejmuje oraz jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Niektórzy rodzice kupują też indywidualne ubezpieczenie NNW z szerszym zakresem ochrony, dopasowanym do indywidualnych potrzeb dziecka. Taką polisę warto mieć też w razie wyjazdu wakacyjnego, szczególnie jeśli dziecko jest aktywne i uprawia sport. Przy wyborze polisy warto  sprawdzić, jaka kwota jest wypłacana za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu. Dobrze jest zapoznać się z tabelą uszczerbków, żeby zobaczyć, jak są „wyceniane” poszczególne urazy oraz dowiedzieć się, czy polisa gwarantuje wypłaty, gdy dziecko trafi do szpitala, czy zawiera świadczenie szpitalne. Jeśli dziecko uprawia sport, to sprawdźmy, czy polisa obejmuje ochronę za wypadki powstałe przy uprawianiu danej dyscypliny sportowej.

 


 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/