Inna cena na metce a inna przy kasie, co wtedy?

Każdy z nas zapewne ma za sobą sytuację, kiedy cena na metkach czy na półce jest inna niż cena, która wyświetla się ekspedientce przy kasie. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Która zatem z tych cen nas obowiązuję? Którą powinniśmy zapłacić? W poniższym artykule odpowiem na powyższe pytania.

My jako konsumenci, często nie znamy swoich praw, a co za tym idzie, nieświadomie godzimy się na płacenie wyższych cen. Określenie ceny jest jednym z najważniejszych kryteriów, którym kieruje się konsument przy wyborze towaru, w związku z powyższym niedopuszczalne jest mylne oznaczenie wprowadzające w błąd kupującego.

DEFINICJA CENY NA METCE

Aby dokładnie zrozumieć poruszone zagadnienie, warto na wstępie wyjaśnić co rozumiane jest przez pojęcie „cena na metce”. Zatem ceną na metce jest etykieta, tabliczka lub plakat z wydrukowaną lub napisaną odręcznie ceną i nazwą towaru, niezłączone trwale z towarem.

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

Obowiązkiem sprzedawcy jest oznaczenie cen oferowanych przez siebie produktów lub usług oraz dbałość o zgodność cen. Klient wchodzący do sklepu, powinien mieć zapewniony łatwy dostęp do informacji o cenie produktu czy usługi. Z ustawy wynika wprost, iż cena powinna być uwidoczniona w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W przypadku, gdy nastąpi sprzeczność cen, to przedsiębiorca jest narażony na stratę i bez względu na to czy zaistniały stan rzeczy jest opłacalny dla przedsiębiorcy czy też nie, pracownik sklepu ma obowiązek sprzedać nam towar w cenie dla nas korzystniejszej.

SCHEMAT ZAKUPU, CZYLI ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 543 Kodeku Cywilnego: towar wystawiony na sprzedaż wraz z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Mówiąc potocznie, gdy wrzucamy towar do koszyka, godzimy się na przyjęcie oferty według ceny oznaczonej. W związku z tym, klient ma prawo do zakupu towaru zgodnie z ceną oznaczoną na metce.

Etapy:

oglądając towar oznaczony ceną na metce klient decyduje się na zakup

klient podchodzi do kasy w celu regulacji należności za towar tzn. oświadcza swą wolę o przyjęciu oferty – jest to moment zawarcia umowy sprzedaży

sprzedawca otrzymuje od klienta informację, że chce on zakupić towar, w cenie która była zawarta w ofercie sprzedaży tzn. na metce lub półce (ważność transakcji nie jest uzależniona od potwierdzenia jej przez sprzedawcę)

sprzedawca nie może odmówić klientowi zakupu po oznaczonej cenie

płatność dokonana przez klienta jest wywiązaniem się z umowy sprzedaży

 

Wszelkie wątpliwości powinien rozwiać art. 5 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, który brzmi: „w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.”

W momencie, gdy dokonaliśmy już zakupu za cenę wyższą, pracownik sklepu ma obowiązek zwrotu różnicy. Jeśli sprzedawca odmawia, naszym prawem jest odstąpienie od umowy sprzedaży i zażądanie zwrotu uprzednio zapłaconej kwoty.

Warto wiedzieć, że sprzedawca, który nakłania klienta na zakup towaru w cenie innej niż ta, która widnieje na metce, działa wbrew przepisom prawa, a w tym przypadku prawo działa na korzyść konsumentów.

Ważną informacją są również kroki, które możemy poczynić, gdy nie dojdziemy do porozumienia z przedsiębiorcą:

  • zgłosić się do mediatora z inspekcji handlowej,
  • udać się do lokalnego rzecznika praw konsumentów,
  • skierować sprawę do sądu cywilnego.

Bądźmy świadomi swoich praw, nie dajmy się naciągnąć. Zatem nie bójmy się walczyć o swoje powołując się na powyższe informacje!

 


 

Aplikant radcowski Amelia Ziętkowska

Aplikant radcowski Amelia Ziętkowska

 

LOGO FB LinkedIn