ZBIÓRKA PUBLICZNA

W Polsce co roku organizowane są setki zbiórek publicznych, w trakcie których zbierane są środki na cele charytatywne, społeczne czy kulturalne. Jednakże, aby takie wydarzenie mogło odbyć się legalnie, należy spełnić szereg wymogów. To bardzo ważne, ponieważ są one jednym z najskuteczniejszych sposobów zbierania funduszy na cele o charakterze pożytku publicznego. Zbiórki publiczne odbywają się na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, która reguluje sposób organizacji i prowadzenia zbiórek oraz zabezpieczenia zebranych środków.

Read More