Uciążliwy sąsiad – co robić? Jak sobie z nim poradzić?

Dobry sąsiad to prawdziwy skarb. Zdarzają się jednak tacy, którzy nie szanują ciszy nocnej, urządzają huczne imprezy, awanturują się lub w inny sposób sprawiają, że zamieszkiwanie we wspólnym budynku to istna udręka. W dzisiejszym wpisie opowiem krótko, jak sobie radzić z uciążliwym sąsiadem i jakie kroki prawne powinniśmy podjąć aby odzyskać upragniony spokój we własnym mieszkaniu.

Podpowiem jak krok po kroku poradzić sobie z uciążliwym sąsiadem. W tym celu odpowiedzmy sobie na kilka pytań:

 

Co zrobić w sytuacji kiedy nasz sąsiad głośno słucha muzyki, ma hałaśliwego psa lub ciągle remontuje swoje mieszkanie?

W pierwszej kolejności powinniśmy spróbować obiektywnie spojrzeć na zachowanie sąsiada i jego pobudki. Zastanowić się czy jego działanie ma charakter jednorazowy czy też powtarzalny. Czy wynika ze złej woli czy też z konieczności życiowej lub nieświadomości. Warto porozmawiać z pozostałymi sąsiadami i zapytać czy również dostrzegają problem.

Nie każda sytuacja w której czujemy się niekomfortowo będzie stanowiła uzasadnioną podstawę do interwencji. Na przykład, remont mieszkania sam w sobie nie powinien budzić naszych zastrzeżeń. Jeżeli jednak hałaśliwe prace będą wykonywane do późnych godzin nocnych lub rozpoczynane skoro świt, możemy już czuć się pokrzywdzeni.

 

Po konsultacji z innymi sąsiadami doszliśmy do przekonania, że większość mieszkańców uznaje działanie sąsiada za uciążliwe, co wtedy robić?

Przede wszystkim – przypadków takiego uciążliwego działania nie można pozostawiać bez reakcji. Powinniśmy zacząć od zwykłego zwrócenia uwagi sąsiadowi. Jeżeli z jakichś względów obawiamy się tego uczynić twarzą w twarz, możemy napisać list, w którym opiszemy jakie zachowanie i dlaczego nam przeszkadza.

 

A jeśli sąsiad nie przejmie się naszymi uwagami?

Jeżeli nasza próba polubownego rozwiązania problemu okaże się nieskuteczna, powinniśmy zgłosić sprawę do odpowiednich służb – straży miejskiej lub policji. Warto także powiadomić o sprawie spółdzielnię mieszkaniową lub administratora budynku.

 

Jakie sankcje może zastosować policja wobec uciążliwego lokatora?

Sankcje będą zależne od tego w jaki sposób sąsiad narusza porządek. Jeżeli swoim zachowaniem, np. krzykiem, głośnym słuchaniem muzyki, lokator zakłóca spokój może zostać ukarany za wykroczenie. Policja oraz straż miejska są uprawnione do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego. Mandat taki może wynieść do 500 zł. Policja lub straż miejska może również złożyć wniosek o ukaranie do sądu. Sąd za wykroczenie przeciwko porządkowi może zaś wymierzyć karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Przy czym grzywna wymierzana przez sąd może wynieść już do 5 000,00 zł.

 

Interwencja odpowiednich służb z pewnością może utemperować uciążliwego lokatora, co jeśli jednak i to działanie zawiedzie?

Jeżeli sąsiad w sposób uporczywy wykracza przeciwko porządkowi domowemu lub korzysta z nieruchomości w sposób uciążliwy dla pozostałych mieszkańców, możliwe jest pozbawienie go prawa korzystania z zajmowanego lokalu i zmuszenie do wyprowadzki. Działanie takie jako najbardziej drastyczne należy ocenić jako ostateczność i zastosować jedynie kiedy pozostałe sposoby wpłynięcia na sąsiada nie przyniosły rezultatu.

 

Jakie kroki należy w tym celu podjąć?

W pierwszej kolejności należy ustalić na jakiej podstawie nasz uciążliwy sąsiad zajmuje lokal. Jeżeli korzysta z lokalu na podstawie innego niż własność tytułu, np. jest jego najemcą, możemy skorzystać z uprawnienia wynikającego z ustawy o ochronie praw lokatorów i skierować do sądu powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Innymi słowy każdy mieszkaniec danego budynku może wystąpić do sądu o eksmisję uciążliwego lokatora.

 

A co jeśli mamy do czynienia z właścicielem lokalu, czy wtedy również możemy dochodzić jego eksmisji?

Pozbawienie właściciela prawa do zamieszkiwania w swoim lokalu będzie wymagało zaangażowania wspólnoty mieszkaniowej. Na podstawie art. 16 Ustawy o własności lokali w przypadku, gdy właściciel lokalu uporczywie wykracza przeciwko porządkowi domowemu lub korzysta z nieruchomości w sposób uciążliwy, można przeprowadzić licytację lokalu i dokonać eksmisji takiego lokatora. W pierwszej kolejności należy jednak sporządzić i przegłosować uchwałę o zgodzie na wytoczenie takiego powództwa oraz uchwałę w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa wspólnocie mieszkaniowej, do działania w tej sprawie.

Nawet właściciel lokalu, nie może więc bezkarnie naruszać porządku w budynku i spokoju pozostałych mieszkańców, czego warto mieć świadomość.

 


 

radca prawny Sylwia Markowska

radca prawny Sylwia Markowska