Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników

Przedmiotem dzisiejszych rozważań będzie kwestia związana z odpowiedzialnością odszkodowawczą pracowników. Dowiemy się jakie są jej rodzaje, kiedy pracownik odpowiada za szkodę i przede wszystkim do jakiej wysokości.

Read More