Syndyk – czyli kto?

Myśląc o instytucji upadłości konsumenckiej, która od marca bieżącego roku obowiązuje w znowelizowanej odsłonie, warto zapoznać się z całą otoczką tego postępowania, a szczególnie z organami, z jakimi się spotkamy podczas procesu oddłużania. Dobrze jest się zorientować, szczególnie z perspektywy dłużnika, żeby potem nic nas nie zaskoczyło. Dzisiaj opowiem krótko kim jest Syndyk i jaką rolę odgrywa w całym procesie upadłości.

Może zacznijmy od podstaw. Kim więc jest Syndyk masy upadłości?

Syndyk masy upadłości to osoba, której celem jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Powołuje go sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Czyli, co do zasady (bo oczywiście jak to w prawie bywa  – są wyjątki) nie spotkamy go na etapie badania wniosku o ogłoszenie upadłości. Dopiero sąd powołuje syndyka w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości  – więc spotkamy się z nim dopiero na etapie oddłużania.

Jaką rolę odgrywa syndyk w postępowaniu?

Podstawowym zadaniem syndyka jest objęcie majątku upadłego, zarząd nim, zabezpieczenie go, a następnie likwidacja. Zasadniczym i ostatecznym celem syndyka jest doprowadzenie do upłynnienia masy upadłości (czyli majątku upadłego), a następnie przekazanie zdobytych środków na poczet wierzycieli. Uogólniając można powiedzieć, że syndyk w zasadzie pozyskuje pieniądze i przekazuje je wierzycielom.

Czym różni się syndyk od komornika?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy danym Sądzie Rejonowym, natomiast syndyk to organ każdorazowo powoływany przez sąd. Sama różnica wypływa również z istoty postępowań, w których biorą udział. Komornik uczestniczy w postępowaniu egzekucyjnym, a jego zadaniem jest windykacja należności na rzecz wierzyciela lub wierzycieli. Natomiast syndyk, tak jak już to zostało wspomniane, bierze udział w postępowaniu upadłościowym, a celem tego postępowania nie jest windykacja należności, ale oddłużenie. To jest zasadnicza różnica. Przy tym warto również wskazać, że syndyk działa we własnym imieniu, lecz na rachunek upadłego, ponieważ z chwilą ogłoszenia upadłości upadły traci zarząd nad majątkiem. Co więcej, tak paradoksalnie, komornik może nigdy nie odpuścić. Postępowanie egzekucyjne może trwać nawet do końca życia dłużnika, a potem te długi mogą zostać odziedziczone i komornik wciąż będzie działał. Natomiast, postępowanie upadłościowe – nie wliczając czasu wykonywania planu spłaty – trwa maksymalnie kilkadziesiąt miesięcy.

Kto i w jaki sposób może zostać syndykiem?

Syndykiem może zostać wyłącznie:

  • osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub
  • spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za jej zobowiązania bez ograniczeń całym swoim majątkiem – albo członkowie zarządu – posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Natomiast, by uzyskać licencję niezbędne jest posiadanie wyższego wykształcenia, zarządzanie przynajmniej przez 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo wydzieloną częścią przedsiębiorstwa w okresie 15 lat przez złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a na koniec zdać egzamin na doradcę przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną.

 


 

Piotr Głogowski

Piotr Głogowski