Obalamy mity dotyczące radców prawnych i adwokatów!

W naszym społeczeństwie funkcjonuje mnóstwo błędnych przekonań na temat specyfiki zawodów prawniczych takich jak adwokat i radca prawny, zazwyczaj z korzyścią dla tego pierwszego. Większość osób mając problem natury prawnej zastanawia się czy wybrać wizytę u adwokata czy też udać się do radcy prawnego. W zasadzie jaka to różnica? W poniższym artykule obalone zostaną popularne mity na temat tych zawodów.

 

I. Radca prawny nie może występować w sprawach karnych.

To MIT. W społeczeństwie istnieje swego rodzaju stereotyp, jakoby adwokat to innymi słowy prawnik zajmujący się głównie sprawami karnymi, natomiast radcę prawnego kojarzy się przeważnie ze sprawami cywilnymi i gospodarczymi. Akurat ten stereotyp jest o tyle uzasadniony, iż do 2015 r. radca prawny rzeczywiście nie mógł „prowadzić” spraw karnych.

Jednak od 1 lipca 2015 r. radca prawny, tak samo jak adwokat, ma możliwość  pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym w sprawach karnych  oraz sprawach karnoskarbowych. Niemniej jednak obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy! Do niedawna radcowie prawni nie mogli występować również w sprawach rodzinnych (m.in. w sprawach rozwodowych). Od 2007 r. otwarto radcom prawnym furtkę do prowadzenia tego rodzaju spraw. Zatem jeśli chodzi o zakres spraw, jakie mogą prowadzić przedstawiciele tych dwóch prawniczych profesji, to obecnie nie ma tu żadnych różnic.

Przy wyborze pełnomocnika, do którego chcemy się udać, nie kierujmy się ukończoną przez niego aplikacją radcowską bądź adwokacką, lecz sprawdźmy w jakich dziedzinach specjalizuje się dany prawnik.

 

II. Adwokat ma więcej kompetencji od radcy prawnego.

MIT.  Obecnie zakres spraw, jakie mogą prowadzić radcowie prawni i adwokaci jest tożsamy. Co więcej – sytuacja radcy prawnego jest nawet bardziej korzystna! Radca prawny to bowiem zawód bardziej „elastyczny”, posiadający większą swobodę zatrudnienia. Z adwokatem możemy zawrzeć jedynie umowę cywilnoprawną natomiast z radcą prawnym również umowę o pracę. Ponadto radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Adwokaci natomiast mogą wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.

 

III. „Panie Mecenasie” to zwrot kierowany tylko do adwokat.

MIT. Do kogo więc zwracamy się „Panie Mecenasie / Pani Mecenas”? Jest to zwykły zwrot grzecznościowy, najczęściej stosowany w stosunku do adwokatów i radców prawnych, który bez przeszkód można stosować również wobec przedstawicieli innych zawodów prawniczych (np. sędzia, prokurator, notariusz), czy nawet aplikantów. Warto wspomnieć, że Mecenas to jednak nie to samo co prawnik. Prawnikiem nazywamy osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra prawa. Sam dyplom nie daje jednak tytułu zawodowego ani żadnych uprawnień. Adwokatem, radcą prawnym, sędzią, prokuratorem czy notariuszem stajemy się dopiero po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu zawodowego.

 

IV. Kobieta radca prawny to radczyni.

MIT. Adwokat i radca prawny to tytuły zawodowe i powszechnie uważa się, że ich feminizowanie poprzez żeńskie końcówki stanowi zabieg zbyteczny, wręcz obniżający powagę tych profesji. Tak samo kobieta wykonująca zawód sędziego to nie sędzina. Nie mówiąc już o pojawiających się czasem prokuratorkach, notariuszkach czy czymkolwiek innym. Najbezpieczniej do kobiety wykonującej zawód prawniczy zwracać się „Pani Mecenas” bądź Pani Adwokat.

 

V. Między zawodem adwokata a radcy prawnego są różnice.

To FAKT.

  • Strukturę samorządu radcowskiego, zasady odbywania aplikacji itp. reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, natomiast podstawą funkcjonowania adwokatury jest ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Obie ustawy są do siebie jednak bardzo zbliżone. Zawody te są obecnie tak zunifikowane, że nawet egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską jest taki sam! Sama aplikacja oraz egzamin końcowy również wyglądają niemal identycznie.
  • Bardziej zauważalną różnicą między tymi zawodami jest to, że żabot togi adwokatów jest koloru zielonego, natomiast żabot radców prawnych koloru niebieskiego. Ta różnica pozwala łatwo odróżnić na sali czy na korytarzu sądowym zawód danego pełnomocnika.

 

Reasumując

Stereotypy krążące w społeczeństwie dotyczące adwokatów i radców prawnych mogą wynikać z o wiele dłuższej historii zawodu adwokata i prowadzonych przez niego spraw karnych. Zawód radcy prawnego pojawił się dopiero w 1961r. Faktem jest, że w momencie utworzenia zawodu radcy prawnego jego uprawnienia ograniczały się bowiem głównie do obsługi przedsiębiorstw i banków państwowych. Radcowie prawni, pozbawieni możliwości obrony do 2015r., siłą rzeczy musieli skupić się na innych gałęziach prawa – cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. Dopiero w 2015r nastąpiło więc faktyczne zrównanie tych zawodów.

 


 

Aplikant radcowski Malwina Babut

Aplikant radcowski Malwina Babut