Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – inaczej redukcja lub umorzenie zadłużenia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a która utraciła płynność finansową. Jej najważniejszym warunkiem jest długotrwały charakter utraty płynności. Ponadto dana osoba nie może świadomie wprowadzić się w stan niewypłacalności.

24 marca 2020 roku weszły w życie przepisy regulujące nowe zasady postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowelizacja prawa upadłościowego, w tym zakresie, wiąże się z istotnymi zmianami mającymi ułatwić dłużnikom przeprowadzenie upadłości konsumenckiej.

Jednak mimo, że sam wniosek nie wydaje się być skomplikowany, a koszt jego złożenia nie przekracza 30 zł, to na etapie przedsądowym i sądowym potrzebna będzie pomoc specjalisty z zakresu prawa upadłościowego.

Radca prawny w sposób merytoryczny przygotuje nie tylko sam wniosek upadłościowy, ale również będzie reprezentował dłużnika na zgromadzeniu wierzycieli oraz na etapie sądowym.

Skuteczność postępowania upadłościowego gwarantuje zatem profesjonalna pomoc prawna, dzięki której dłużnik uniknie nieodwracalnych skutków zadłużenia.

 

Nasza kancelaria oferuje pełny zakres usług na każdym etapie postępowania upadłościowego, obejmujący m.in.:

  • Prezentację procesu upadłości konsumenckiej i jego konsekwencje – wady i zalety
  • Wsparcie merytoryczne, analiza prawna i przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku
  • Wsparcie i obsługa w procesie oddłużania, w tym składanie pism w toku postępowania
  • Wsparcie w relacjach z syndykiem oraz wierzycielami
  • Reprezentację przed sądem upadłościowym

 

 

 

Upadłość konsumencka

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30