Prawo Pracy

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy.  Oferujemy doradztwo prawne w zakresie prawa pracy zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Wsparcie pracodawców obejmuje:

 • Udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy;
 • Sporządzanie umów o prace;
 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wypowiedzeń umów
 • Przygotowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i innych dokumentów wewnątrzzakładowych;
 • Sporządzanie umów o zachowanie poufności (NDA) oraz o zakazie konkurencji.

Wsparcie pracowników oraz reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach o:

 • Uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i przywrócenie do pracy;
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy;
 • Zapłaty wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe;
 • Nawiązywanie, zmianę lub rozwiązywanie stosunków pracy,
 • Ustalenia stosunku pracy;
 • Molestowania, mobbingu i dyskryminacji;
 • Wydanie i sprostowanie świadectwa pracy.

 

 

Pobierz ofertę:

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30