Spory sądowe i sądowo-administracyjne

Kancelaria profesjonalnie reprezentuje Klientów w sporach sądowych i sądowo-administracyjnych, w szczególności:

  • opracowujemy i wnosimy do Sądów powszechnych pozwy/wnioski, apelacje, zażalenia oraz podejmujemy wszelkie niezbędne czynnosci w ramach postępowań w toku,
  • sporządzamy odwołania od decyzji organów administracji publicznej, skargi do Sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawnicy z naszej Kancelarii reprezentują Klientów – zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze – w postępowaniach z każdej dziedziny prawa, a najczęściej w sporach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy.

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30