Audyt podatkowy VAT

Kancelaria Prawa Gospodarczego radcy prawnego Kazimierza Wlazło świadczy usługi audytu podatkowego, wychodząc naprzeciw zagrożeniom związanym z występowaniem nieprawidłowości podatkowych, w tym uwikłania uczciwych przedsiębiorców w oszustwa podatkowe w podatku VAT.

Elementy konstrukcyjne podatku VAT, stały się w ostatnich latach narzędziem dla uzyskiwania korzyści majątkowych w sposób sprzeczny z prawem. Organy skarbowe, zarówno w Polsce jak i całej Unii Europejskiej, ujawniają wiele przypadków wyłudzania nienależnego zwrotu VAT czy też w ogóle brak zapłaty tego podatku. Charakterystyczną cechą modelu dokonywanych oszustw w podatku VAT jest stworzenie określonego łańcucha firm (także mających siedzibę w innych krajach UE) i wkomponowanie w ciąg transakcji tzw. „znikającego podatnika” (ang. missing trader). Podmiot taki nie płaci należnego podatku, ale jednocześnie tworzy formalne podstawy do uwiarygodnienia całego ciągu transakcji. Często, transakcje te dokonywane są w określonej grupie podmiotów kilkakrotnie, co tworzy zjawisko nazywane „karuzelą podatkową”.

Organizacja tego typu modeli oszustwa, a zwłaszcza ich rozmiary i specyfika, typowa jest dla zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Nie jest też tajemnicą, że grupy przestępcze organizujące ten proceder, celowo i świadomie usiłują włączyć w niego uczciwych przedsiębiorców, o ugruntowanej pozycji rynkowej i nie mających świadomości, że uczestniczą w przestępstwie. Niestety, konsekwencje dla uczciwego podatnika mogą być daleko idące. Organy skarbowe w takich przypadkach bezwzględnie egzekwują utracone dochody podatkowe poprzez przełożenie ciężaru zapłaty podatku VAT na podatników nawet nieświadomie uczestniczących w oszustwie. Ponadto istnieje ryzyko zastosowania w stosunku do podatnika (lub zarządu, czy też kluczowych pracowników) dotkliwych sankcji karnych, w tym kary pozbawienia wolności do lat 25.

Eksperci Kancelarii Prawa Gospodarczego są w stanie pomóc przedsiębiorcom narażonym na ryzyka związane ze zjawiskiem wyłudzeń podatku VAT. Oferujemy świadczenie kompleksowej usługi audytu w obszarze rozwiązań prawnych i organizacyjnych, który jeszcze przed kontrolą organów KAS, da Państwu odpowiedź w zakresie następujących kwestii:

 • Czy procesy i procedury wewnętrzne są zorganizowane w sposób minimalizujący ryzyko uwikłania w oszustwa VAT?
 • Czy procesy i procedury weryfikacji kontrahentów są optymalne z punktu widzenia wiarygodności partnerów handlowych?
 • Czy pracownicy i osoby zarządzające dochowały należytej staranności działania w doborze i weryfikacji kontrahentów oraz w realizacji transakcji?
 • Czy zastosowany standard należytej staranności jest adekwatny do branżowego i specyficznego ryzyka podatkowego?
 • Czy transakcje objęte podatkiem VAT przeprowadzone zostały z przymiotem dobrej wiary?
 • Czy rozliczenia podatku VAT za poszczególne okresy objęte badaniem zostały dokonane prawidłowo?
 • Czy kluczowe transakcje obarczone są wysokim ryzykiem występowania nieprawidłowości podatkowych?
 • Jaki jest poziom ryzyka podatkowego dla kluczowych kontrahentów?

Jednocześnie raport z audytu będzie precyzował stwierdzone słabości, ujawnione ryzyka oraz zawierał rekomendację zmian w dotychczas stosowanych procesach i procedurach.

Kancelaria Prawa Gospodarczego dodatkowo w ramach audytu podatkowego lub jako samodzielne usługi oferuje:

 1. Audyt poprawności formalnej i merytorycznej plików JPK, w tym ocenę ryzyka kwestionowania przez organy KAS rozliczeń podatkowych na bazie JPK.
 2. Audyt gotowości do wypełniania obowiązku generowania wszystkich schematów JPK (w tym: JPK – VAT, JPK-WB, JPK – magazyn, JP – Księgi rachunkowe, JPK – Faktura).
 3. Przygotowanie podatnika do wypełniania od 1 lipca 2018 r. obowiązku generowania w toku czynności weryfikacyjnych organów KAS (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno – skarbowej) plików JPK.
 4. Wdrażanie w oparciu o JPK oraz inne dostępne bazy podatkowe narzędzi analitycznych do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w obszarze podatków i nadużyć.
 5. Budowa u podatnika systemu monitoringu ryzyka nieprawidłowości podatkowych.
 6. Opracowanie w oparciu o orzecznictwo WSA, NSA i TSUE oraz praktykę polskich organów skarbowych i Ministerstwa Finansów adekwatnego dla podatnika wzorca należytej staranności.

Uczestniczyliśmy w wielu projektach – audytorskich, szkoleniowych, wdrożeniowych -, obejmujących identyfikację ryzyk związanych z oszustwami VAT w branżach stalowej, elektronicznej i paliwowej. Udało nam się zwiększyć świadomość kadry zarządzającej oraz pracowników operacyjnych wobec występujących zagrożeń. Zaproponowaliśmy modyfikację stosowanych procedur oraz przebiegu procesów wewnętrznych, co pozwoliło na właściwe przygotowanie adekwatnych dokumentów i argumentów w razie ewentualnej kontroli urzędników skarbowych. W kręgu klientów Kancelarii stale pozostaje licząca się grupa przedsiębiorców, którym udzielamy wsparcia w opisanym wyżej zakresie, jako doradcy, audytorzy, pełnomocnicy.

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30