Witold Sawa

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w kierunku: Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstawania  oraz kurs Mediatorów Sądowych organizowany przez Zrzeszenie Prawników Polskich w Warszawie.

Specjalizuje się w obsłudze firm w zakresie prawa przewozowego, w szczególności transportu drogowego, w ramach którego świadczy usługi takie jak:
– pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw,
– analiza kontraktów i zleceń,
– doradztwo w bieżących zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw,
– pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań,
– pomoc w przypadkach zaistnienia szkody podczas realizowania przewozu,
– dochodzenie roszczeń,
– uczestnictwo w negocjacjach.

Ponadto doradza w sprawach związanych z motoryzacją i ruchem drogowym.

Prywatnie interesuje się to turystyką górską i rowerową, siatkówką i narciarstwem. Z kancelarią związany od 2003 roku.

Kontakt:

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30