Zamówienia publiczne

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno Zamawiających, jak i oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia. Obsługujemy postępowania udzielane i realizowane w oparciu o Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, jak i regulacje unijne. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych. Opracowujemy wzory dokumentów niezbędnych w procesie udzielania zamówień publicznych. Naszą specjalizacją są zamówienia na roboty budowlane.

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30