Spółki prawa handlowego

Obsługa spółek prawa handlowego jest jednym z najważniejszych aspektów pracy naszego Zespołu. W ramach świadczonych usług zajmujemy się zarówno tworzeniem nowych spółek, jak i kompleksową obsługą spółek już istniejących. Nasza działalność obejmuje miedzy innymi (ale nie wyłącznie) przeprowadzanie całego procesu powołania do życia i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego podmiotu, przeprowadzanie procedury due diligence i audytów gospodarczych i organizacyjnych, stałe doradztwo w prowadzeniu działalności gospoadrczej w formie spółki prawa handlowego, zaskarżanie uchwał Zgromadzeń Wspólników, udział w postępowaniach związanych z odpowiedzialnoscią członka zarządu spółki, przeprowadzanie procesu likwidacji spółki, doradztwo w zakresie łączenia, podziału i przekształcania spółek.

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30