Działalność gospodarcza w Internecie

W związku z rozwojem nowoczesnych technologii niezbę™dna staje się™ aktywność przedsię™biorcy w Internecie. Skala na jaką… zawierane są… transakcje za poś›rednictwem sieci, sprawia iż wielu przedsię™biorców swoją… dział‚alność lokuje w znacznej większoś›ci lub wyłą…cznie w Internecie. Obowią…zują…ce przepisy prawa nakł‚adają na podmioty gospodarcze szereg obowiązków mających służyć‡ ochronie konkurencji i konsumentów. Wychodzą…c naprzeciw potrzebom jakie napotykają… tak zwani e-przedsią™biorcy zajmujemy się™ w szczególnoś›ci:

  • sporzą…dzaniem i audytem regulaminów ś›wiadczenia usług drogą elektroniczną…
  • przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji, analizę… i dostosowaniem już obowią…zują…cych rozwiązań„ do wymogów stawianych przez prawo ochrony danych osobowych
  • zakł‚adaniem spół‚ki z o. o. przez Internet
  • organizację… prawą… dział‚ania serwisów internetowych typu e-commerce oraz innego rodzaju usł‚ug świadczonych drogą… – elektroniczną
  • ochroną praw autorskich w Internecie
  • innymi prawnymi aspektami e-marketingu

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30