Kazimierz Wlazło

Obsługę prawną we własnej Kancelarii rozpocząłem w kwietniu roku 1999. Po dziesięcioletnim funkcjonowaniu w administracji rządowej i samorządowej Radomia i bardzo rozmaitym poziomie satysfakcji osiąganej na tym polu zdecydowałem, że warto wrócić do zawodu wyuczonego. Odnalazłem kwit poświadczający, iż jeszcze w roku 1989 zdałem z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski, zawiadomiłem Izbę w Kielcach o zamiarze podjęcia praktyki radcowskiej w ramach kancelarii i …. zacząłem poszukiwanie zleceń. Tak to jakoś trwało kilka tygodni (a może miesięcy), ale – gdy tylko okazało się, iż – mimo przeszłości polityczno-administracyjnej – posiadam realne kompetencje (co początkowo często wzbudzało u moich interlokutorów autentyczne zdumienie), zgromadziłem komplet stałych klientów w liczbie całkowicie satysfakcjonującej jak na jednoosobowy zespół radcowski.

W roku 2003 nadeszła pora, aby moją praktykę trochę uporządkować, stworzyć biuro, podnieść nieco radcowską przyłbicę. I tak oto pojawił się w

 

Kancelarii pierwszy współpracownik – Witold Sawa – specjalista w zakresie obsługi administracyjnej transportu drogowego. Po kilkunastu miesiącach okazało się, że nie sposób dalej działać bez świeżych sił. W efekcie nastąpiły bardzo udane wzmocnienia kadrowe. Propozycję wspólnej pracy przyjęła Marta Staszowska, a – rok później – Łukasz Kulesza. Oboje wnieśli nie dający się przecenić potencjał aktualnej, głębokiej wiedzy, pracowitości (Marta), otwartości na nowe pola obsługi (to raczej domena Łukasza). Po zakończeniu przez nich z sukcesem aplikacji radcowskich w kieleckiej OIRP, co nastąpiło w czerwcu roku 2011,z sukcesem się usamodzielnili..

Za to Kancelarię wzmocniły: Aneta Guza – Wójtowicz, Aneta Szumowska, Agnieszka Kęcel – Burek. To absolutnie nie jest koniec wyliczanki ! Bo później nasze grono powiększyło się w stopniu nie dającym się opisać w krótkiej notce. Zapraszam do lektury notek o wszystkich członkach „drużyny KPG”. Tak więc całym dużym (i młodym) zespołem oddajemy się praktykowaniu prawa w zakresie wyznaczanym potrzebami naszych klientów, ku ich jak najpełniejszej satysfakcji. Od maja 2017 działamy już w formie spółki partnerskiej z Anetą Guzą-Wójtowicz.

Mimo wszystko staram się pamiętać, iż nie żyje się, aby pracować, ale pracuje się, aby żyć.

 

Kontakt:

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30