Piotr Głogowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W maju 2021 roku obronił pracę magisterską pt.: „Europejskie instrumenty międzynarodowe w polskiej procedurze karnej”. Od samego początku uczelnianej drogi szukał sposobów na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Podczas studiów był wolontariuszem Fundacji Academia Iuris, świadczącej nieodpłatna pomoc prawną osobom mniej zamożnym, a także działał w ramach Fundacji Court Watch, która zajmuje się monitorowaniem polskiego sądownictwa. Ponad to, swoje doświadczenie pogłębiał podczas praktyk w wydziałach karnych Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Sądu Okręgowego w Radomiu. Pracował również w renomowanych warszawskich kancelariach.

Naukowo swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa karnego oraz międzynarodowego. Prywatnie jest miłośnikiem uprawiania sportu.

 

e-mail: piotr.glogowski@kancelariakpg.pl

tel.: +48 791 020 278

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30