Milena Czuczwara

aplikant radcowski Milena Czuczwara

Radca prawy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę magisterską na temat „Wolność związkowa w polskim i międzynarodowym prawie pracy” obroniła w 2016 r. uzyskując tym samym tytuł magistra prawa.

Z Kancelarią Prawa Gospodarczego związana od 2013 roku, początkowo w ramach praktyk studenckich, później jako uczestniczka stażu „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa”, aktualnie jako pracownik Kancelarii.

Swoje zainteresowania zawodowe skupia w szczególności wokół prawa spółek handlowych i prawa karnego, jak również szeroko pojętego prawa cywilnego.

Zdobytą wiedzę wykorzystuje w obsłudze podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, jak również indywidualnych klientów. W ramach obsługi JST szczególną jej uwagę zajmują kwestie związane m.in. z udostępnianiem informacji publicznej.

 

Kontakt:

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30