Dawid Fajdek

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent prawa na w/w uczelni, a także studiów podyplomowych „Prawo Nowoczesnych Technologii” organizowanych przez Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz studiów międzywydziałowych „Psychologia komunikacji społecznej” organizowanych przez Wydział Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Z kancelarią związany od 2009 roku.

Zajmuje się:

  • – prawem nowoczesnych technologii – prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, dowodami elektronicznymi w postępowaniach cywilnych oraz karnych, umowami IT itp.;
  • – handlem elektronicznym;
  • – własnością intelektualną;
  • – ochroną danych osobowych;
  • – obsługą spółek handlowych w zakresie ich zakładania, zmian organizacyjnych i strukturalnych, przekształceń oraz przejęć;
  • – windykacją należności;
  • – dochodzeniem odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w okresie PRL.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: e-mail: dawid.fajdek@kancelariakpg.pl

Tel. kom: +(48) 513-139-691

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30