Author Archive:

Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z treścią art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: Ustawa) „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Jest to jedyny przepis karny zawarty bezpośrednio w Ustawie.

Read More

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Spór z przedsiębiorstwem przesyłowym

Osoby decydujące się na uregulowanie wskazanej wyżej kwestii muszą przeważnie liczyć się z koniecznością podjęcia długotrwałej walki z przedsiębiorstwem przesyłowym, w trakcie której rozpatrywane będzie żądanie ustanowienia służebności przesyłu za odpowiednim dla właściciela wynagrodzeniem oraz zapłaty przez przedsiębiorstwo wynagrodzenia za dotychczasowe bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Read More

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Stanowi ona przede wszystkim zbiór regulacji niezbędnych dla płynnej kontynuacji działalności wykonywanej wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę – osobę fizyczną po jej śmierci, do czasu ustalenia następców prawnych przedsiębiorcy i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30