Author Archive:

Co zmienia nowelizacja ustawy o dodatku węglowym?

20 września weszły w życie przepisy ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które wprowadzają  szereg istotnych zmian w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dalej u.d.w.

Read More

Zmiana umowy w trybie rebus sic stantibus bez ingerencji Sądu

Jedną z naczelnych zasad polskiego prawa cywilnego, a przede wszystkim prawa zobowiązań jest zasada pacta sunt servanda – tj. umów należy dotrzymywać. Istnieje jednak pewien wyłom od tej reguły, a konkretniej tzw. klauzula rebus sic stantibus. Błędnym byłoby jednak określenie jej mianem wyjątku od zasady dotrzymywania umów. O wiele bardziej trafionym będzie postrzeganie tej klauzuli, jako swego rodzaju doprecyzowania zasady pacta sunt servanda.

Read More

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH ZA PRZESTĘPSTWA ZNIESŁAWIENIA I ZNIEWAŻENIA W INTERNECIE

Poniższy temat jest niezmiernie ważny i niestety coraz bardziej aktualny. Coraz częściej słyszymy i spotykamy się z przypadkami zniesławienia i znieważania innej osoby za pośrednictwem mediów, a przede wszystkim Internetu. W wielu przypadkach do takich sytuacji dochodzi wśród młodzieży i dzieci, które nie są świadome konsekwencji jakie płyną z ich słów. Nie są to również sytuacje jednostkowe. Pozorna anonimowość osób piszących obraźliwe słowa wobec innych sprawia, że czują się oni bezkarni. Poczucie braku odpowiedzialności jednak jest złudne. Jak wyciągnąć konsekwencję od „anonimowego hejtera” ? Jakie kroki prawne podjąć by dochodzić sprawiedliwości? Ten wpis szczególnie polecamy rodzicom.

Read More

Zmiana sposobu użytkowania mieszkania pod działalność gospodarczą

Zmiana sposobu użytkowania nie zawsze musi wiązać się z ingerencją w konstrukcję obiektu budowlanego. Ocena zmiany sposobu użytkowania obiektu sprowadzać się powinna do ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie w obiekcie budowlanym działalności powoduje zmianę stawianych obiektowi wymagań odnoszących się do jego uciążliwości i bezpieczeństwa użytkowania. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego rozumieć zatem należy wszelkie działania lub zaniechania zmieniające dotychczasowy sposób korzystania z obiektu oraz wpływające na jego przeznaczenie, warunki techniczno-budowlane lub otoczenie.

Read More

Jak wydziedziczyć krewnych?

Niekiedy relacje rodzinne są na tyle nieprawidłowe, że jeden z krewnych wydziedzicza drugiego. W jakich przypadkach możemy wydziedziczyć inną osobę?

Read More

Dodatkowe pieniądze w ramach budżetu powierzonego POZ

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej otrzymają dodatkowe pieniądze na realizację nowych zadań w ramach tzw. budżetu powierzonego. Rozporządzenie ministra zdrowia, które wejdzie w życie od 1 października, umożliwi lekarzom rodzinnym kierowanie na badania, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla specjalistów oraz na konsultacje specjalistyczne w kilku wybranych obszarach. Dzięki temu pacjenci będą szybciej diagnozowani i leczeni.

Read More

Wydatki o charakterze osobistym a koszty uzyskania przychodów

Jednym z zagadnień podatkowych, z którymi spotykają się przedsiębiorcy jest to, czy poniesiony przez nich wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodów. Niektóre koszty, które ponosi osoba prowadząca działalność gospodarczą mogą bowiem służyć zarówno celom działalności gospodarczej, jak i celom prywatnym. W tym miejscu wystarczy wskazać chociażby na zakup okularów dla przedsiębiorcy.
Read More

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wady nieruchomości

Dzisiejszy rynek nieruchomości jest bardzo zróżnicowany w zakresie wyboru kupna mieszkania. Możemy bowiem kupić mieszkanie w bloku w stanie deweloperskim, dom w zabudowie szeregowej lub dom wolnostojący. Potencjalny klient jedzie na spotkanie z deweloperem, aby zobaczyć swoje przyszłe wymarzone mieszkanie, następnie podpisuje umowę, a po dokonaniu remontu wprowadza się do swojego lokum. Mija kilka lat od momentu wprowadzenia się, po czym zauważamy wady tego mieszkania, które wcześniej nie były widoczne. Upłynął również okres gwarancji oraz rękojmi. Co w takim przypadku może uczynić kupujący? Poniżej krótka garstka przydatnych informacji.

Read More

Elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Przepisy dotyczące systemu eCRUB, czyli Elektronicznego Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, obowiązują już od 1 sierpnia 2022 r. Ten teleinformatyczny system zastąpił dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30