Witold Sawa

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa  i Administracji.
Studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej kierunek: Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstawania. Ukończony kurs Mediatorów Sądowych organizowany przez Zrzeszenie Prawników Polskich w Warszawie.

Specjalizacja: obsługa firm w zakresie prawa przewozowego, w szczególności transportu drogowego:
- pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw
- analiza kontraktów i zleceń
- doradztwo w bieżących zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw
- pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań
- pomoc w przypadkach zaistnienia szkody podczas realizowania przewozu
- dochodzenie roszczeń
- uczestnictwo w negocjacjach.
Ponadto doradztwo w sprawach związanych z motoryzacją i ruchem drogowym.

Prywatnie zainteresowania to turystyka górska i rowerowa, siatkówka i narciarstwo.

Pracownik kancelarii od 2003 roku.

 

Kontakt:

tel. (+48) 660-73-76-79; e-mail: witold.sawa@kancelariakpg.pl