Paweł Kaczmarek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2015 roku obronił pracę magisterską pt. „Kryteria oceny ofert w Prawie zamówień publicznych w świetle Prawa do dobrej administracji”, opracowaną pod kierownictwem prof. Ireny Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2010 - 2015. W trakcie studiów odbywał praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Od stycznia 2016 roku aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

Pan Paweł specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie administracyjnym, prawie cywilnym, rozwiązywaniu sporów i prowadzeniu procesów sądowych.

Doświadczenie zdobywał przede wszystkim podczas reprezentowania klientów kancelarii w procesach sądowych cywilnych i gospodarczych. W kancelarii odpowiada między innymi za bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, a także jednostek samorządu terytorialnego. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się także doradztwem w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Brał udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych, odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg sądowych z zakresu zamówień publicznych.

Z kancelarią związany od 2015 roku.

Posługuje się językiem angielskim.

Tel. kom: +48 790 449 090

e-mail: pawel.kaczmarek@kancelariakpg.pl