Milena Czuczwara

Aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Pracę magisterską na temat „Wolność związkowa w polskim i międzynarodowym prawie pracy” obroniła w 2016 r. uzyskując tym samym tytuł magistra prawa.

Z Kancelarią Prawa Gospodarczego związana od 2013 roku, początkowo w ramach praktyk studenckich, później jako uczestniczka stażu „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa”, aktualnie jako pracownik Kancelarii.

Swoje zainteresowania zawodowe skupia w szczególności wokół prawa spółek handlowych i prawa karnego, jak również szeroko pojętego prawa cywilnego.

Zdobytą wiedzę wykorzystuje w obsłudze podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, jak również indywidualnych klientów. W ramach obsługi JST szczególną uwagę Pani Mileny zajmują kwestie związane m.in. z udostępnianiem informacji publicznej, czego wyrazem są również artykuły jej autorstwa:

http://kancelariakpg.pl/odpowiedzialnosc-karna-za-nieudostepnienie-informacji-publicznej-pa7-84-2

Tel. kom.: +48 883 141 448

Mail: milena.czuczwara@kancelariakpg.pl