Maja Serafin

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, gdzie ukończyła z wyróżnieniem kierunki Prawo i Prawo kanoniczne.

Z Kancelarią Prawa Gospodarczego związana od 2013 r., początkowo w ramach praktyk studenckich, kolejno jako uczestniczka stażu  „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa”. W 2017 r. otrzymała od Prezydenta Miasta Radomia stypendium dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia, realizując inwestycję polegającą na wprowadzeniu w zakres pracy Kancelarii specjalnych usług i pomocy prawnej dla podmiotów leczniczych, aptek, lekarzy oraz pacjentów w szerokim zakresie prawa medycznego.

We wrześniu 2017 r. z wyróżnieniem zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską. Od stycznia 2018 r. aplikant I roku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa medycznego, prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek handlowych oraz prawa cywilnego.

Autorka artykułów dotyczących tzw. prawa do krytyki i tematyki związanej z naruszeniem dóbr osobistych, m.in.:

http://kancelariakpg.pl/granica-bdquo-dozwolonej-rdquo-krytyki-osob-pelniacych-funkcje-publiczne-oraz-reakcja-prawna-na-takie-zachowania-pa7-83-2

Od listopada 2017 r. pełni funkcję adwokata kościelnego przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej.

nr tel: 883-141-405

e-mail: maja.serafin@kancelariakpg.pl