Jacek Ukleja

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
W czerwcu 2017 r. obronił pracę magisterską pt. „Spółka komandytowo – akcyjna jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych” Od stycznia 2018 r. aplikant I roku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.  Swoje zainteresowania zawodowe pragnie koncentrować wokół prawa cywilnego, handlowego oraz prawa podatkowego. Wolny czas poświęca na czytanie książek głównie kryminalnych oraz na uprawianie sportu.

Posługuje się językiem angielskim.

Autor artykułów dot. tematyki RODO:

http://kancelariakpg.pl/rodo-poradnik-wdrozenia-pa7-81-2

e- mail: jacek.ukleja@kancelariakpg.pl

tel: + 48 793 070 780