Damian Górnik

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czerwcu 2018 r. obronił pracę magisterską na seminarium z postępowania cywilnego pt. „Egzekucja sądowa z ruchomości” na ocenę bardzo dobrą, uzyskując tym samym tytuł magistra prawa.
Z Kancelarią Prawa Gospodarczego jest związany od 2014 roku, początkowo w ramach praktyk studenckich, obecnie jako uczestnik stażu: „Law in action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II Edycja”.
Swoje zainteresowania skupia wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego – procesowego, w szczególności postępowania egzekucyjnego, jak i materialnego, koncentrującego się wokół zobowiązań i umów, a także prawa administracyjnego. W przyszłości chciałby realizować obsługę prawną przedsiębiorców oraz organów państwowych, m.in. poprzez kompleksową pomoc w rozwiązywaniu sporów, przekształcanie i tworzenie spółek prawa handlowego, prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego.
W wolnym czasie poświęca się amatorskiej grze w piłkę nożną, a jego największą pasją jest motoryzacja.
Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Mail: damian.gornik@kancelariakpg.pl

Tel.: +48 696 698 441