Blog

Autor:

apl. radc. Damian Górnik

10 grudnia 2018

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dotychczas duży problem stanowiło utrzymanie przedsiębiorstwa w obrocie po śmierci osoby je prowadzącej. Ustawodawca chcąc wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek wprowadził nową instytucję – zarząd sukcesyjny. Proces ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, jego kompetencje, jak również nowe pojęcie – przedsiębiorstwo w spadku, zostały ujęte w nowym akcie prawnym – ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Niniejszy artykuł szeroko opisuje w/w aspekty oraz przybliża tematykę ustawy, która obowiązuje od dnia 25 listopada 2018 r.

(...)
Czytaj więcej
Autor:

apl. radc. Aleksandra Olczykowska

03 października 2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - jednak nie taki oczywisty

Mogłoby się wydawać, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został już opisany tak obszernie, że nic co dotyczy tego tematu nie może już zaskoczyć. A jednak. Artykuł autorstwa Aleksandry Olczykowskiej jest najlepszym dowodem na to, że i tak oczywista 'instytucja' nadal kryje w sobie ciekawe zagdnienia. Zagadnieniem opisanym w artykule jest świadczenie urlopowe.

(...)
Czytaj więcej
Autor:

apl. radc. Paweł Kaczmarek

29 sierpnia 2018

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Problematyka odszkodowań za urządzenia energetyczne poruszana jest bardzo szeroko zarówno w literaturze prawniczej, artykułach prasowych, bądź internetowych. Wiele osób nadal jest właścicielami nieruchomości, na których posadowione są słupy oświetleniowe lub słupy podtrzymujące biegnącą linię energetyczną, a których status prawny nie jest uregulowany. Osoby te najczęściej nie otrzymały również z tego tytułu żadnego odszkodowania. Zauważyć natomiast należy, że wskazane urządzenia energetyczne  w znacznym stopniu ograniczają funkcjonalność nieruchomości, utrudniają możliwość posadowienia na niej budynków i wykorzystanie jej w pełnym zakresie, co w efekcie również przekłada się na oczywisty spadek jej wartości. Artykuł porusza problematykę dochodzenia roszczeń związanych z posadowieniem urządzeń energetycznych na gruncie i odpowiada na pytanie czy dawna decyzja administracyjna zezwalająca na posadowienie urządzeń energetycznych przekreśla szansę na uzyskanie odszkodowania?

(...)
Czytaj więcej