Aleksandra Olczykowska

Aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską na temat: "Sejmiki w Rzeczpospolitej szlacheckiej - od powstania do reform w XVIII stuleciu" obroniła w czerwcu 2015 r. uzyskując tytuł magistra prawa. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku "Prawo pracy, Ubezpieczeń społecznych, Kadry i Płace" w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk i staży m. in.  w instytucjach państwowych i Kancelarii Adwokackiej. W zakresie jej zainteresowań zawodowych znajduje się w szczególności prawo cywilne, prawo spadkowe oraz prawo pracy.

tel. kom: +48 883 141 403

e-mail:aleksandra.olczykowska@kancelariakpg.pl