Agnieszka Kęcel-Burek

Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Z Kancelarią związana od stycznia 2011r. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, głównie spółek prawa handlowego, obejmującej bieżącą obsługę prawną oraz zastępstwo przed sądami, organami administracji publicznej  i innymi podmiotami.

Świadczy usługi zastępstwa procesowego oraz udziela bieżącego wsparcia uczestnikom procesu budowlanego oraz stronom umów o roboty budowlane, w tym umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uczestniczy w procesie przekształcania, podziału i łączenia spółek oraz świadczy usługi wchodzące w zakres obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego.

Operuje językiem angielskim.

Kontakt tel: 797 295 461; e-mail: agnieszka.kecel-burek@kancelariakpg.pl